Gall hyd y cwrs amrywio - gwiriwch gyda’ch darparwr hyfforddiant os gwelwch yn dda. Bydd tystysgrif cymhwysedd yn cael ei darparu ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus. Bydd y cwrs hyfforddiant hwn yn gyfuniad o elfennau ymarferol a theori.

Bydd y cwrs hyfforddiant hwn yn darparu’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol er mwyn rhoi meddyginiaethau milfeddygol mewn modd diogel ar y fferm. Yn ystod y cwrs, byddwch yn dysgu sut i gadw cofnodion manwl a phwysigrwydd sicrhau bod cofnodion cywir ar gael. Byddwch hefyd yn dysgu sut i storio meddyginiaethau’n gywir a sut i roi meddyginiaethau milfeddygol yn unol ag egwyddorion iechyd a diogelwch. Bydd y cwrs hwn hefyd yn edrych ar bwysigrwydd arferion da o ran lles anifeiliaid.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

 

Nodwch gall Embryonics gyflwyno'r cwrs hwn yn ddigidol. Gweler manylion cyswllt yr holl ddarparwyr hyfforddiant isod.

Carter & Co Associates (Agriconnectors Training)

Enw cyswllt:
Lea Reed


Rhif Ffôn:
07790770839


Cyfeiriad ebost:
agriconnectorstraining@gmail.com 


Cyfeiriad gwefan:
www.agriconnectors.co.uk


Cyfeiriad post:
82 Lon Tanyrallt, Alltwen, Pontardawe, SA82 3AS


Ardal:
Canolbarth, De a Gorllewin Cymru

Coleg Sir Gar

Enw cyswllt:
Helen Williams


Rhif Ffôn:
01554 748346  


Cyfeiriad ebost:

helen.williams@colegsirgar.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.colegsirgar.ac.uk


Cyfeiriad post:
Heol Sandy Road, Pwll, Llanelli, Sir Gâr SA15 4DN


Ardal:
De Orllewin Cymru (mwyafrif y cyrsiau ar Gampws Gelli Aur, Llandeilo)

Embryonics Ltd

Enw cyswllt:
Stella Rutter


Rhif Ffôn:
01606 854411


Cyfeiriad ebost:
courses@embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad post:
Mere House Farm, Weaverham, Northwich, CW8 3PY


Ardal:
Cymru gyfan

Jimmy Hughes Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Rachel Hughes


Rhif Ffôn:
01597 850080


Cyfeiriad ebost:
jhsltd@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.jimmyhughesservices.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolswydd, Penybont, Llandrindod, Powys LD1 5UB


Ardal:
Cymru gyfan

NPTC Group

Enw cyswllt:
Martin Watkin / Catherine Lewis


Rhif Ffôn:
03308189342 / 07717512911


Cyfeiriad ebost:
martin.watkin@nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Y Drenewydd, Y Drenewydd Powys SY16 4HX


Ardal:
Darparu cyrsiau ar gampws Castell Nedd a’r Drenewydd

PMR Direct LTD

Enw cyswllt:
Amanda Payne / Mary Rees


Rhif Ffôn:
01437 761321


Cyfeiriad ebost:
apayne@pmr.org.uk / training@pmr.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.pmrtraining.org.uk


Cyfeiriad post:
12 Goat Street, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1PX


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Rheoli Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Tynnu Trelar: Ar y Ffordd
Hyd y cwrs yn ddibynnol ar brofiad. Ar ôl cwblhau’r cwrs byddwch
Peiriannau torri coed yn fân
Mae hwn yn gwrs hyfforddi ac asesu integredig. Byddwch yn cael