Mae hwn yn gwrs hyfforddi deuddydd a fydd yn cynnwys cyfarwyddyd a hyfforddiant ymarferol yn y canlynol:

•    Iechyd a diogelwch yn y diwydiant
•    Lles anifeiliaid a thrin anifeiliaid
•    Gwaith tîm
•    Paratoi’r darn llaw a dewis crib
•    Cynnal a chadw’r peiriant a’r darn llaw
•    Offer malu
•    Trin gwlân sylfaenol
•    Pob dull torri gwlân y gynffon
•    Cyflwyniad i gneifio

Ar ôl cwblhau'n llwyddiannus ac yn dibynnu ar y lefel a gyflawnwyd, bydd y cyfranogwr yn derbyn Tystysgrif "Sêl Glas" yr Elite Wool Industry Training a gydnabyddir yn Genedlaethol ac yn Rhyngwladol.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

Sylwer: Mae'r cyrsiau cneifio hyn ar gael ledled Cymru, cysylltwch â Siwan Jones yng Ngholeg Cambria i drafod pa ddyddiadau sydd ar gael ac ati.

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i gyflwyno’r cwrs hwn:

Coleg Cambria Llysfasi

Enw cyswllt:
Sam Bampton / Siwan Jones


Rhif Ffôn:
01978 267185


Cyfeiriad ebost:
sam.bampton@cambria.ac.uk / siwan.jones@cambria.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.cambria.ac.uk


Cyfeiriad post:
Ruthin Road, Llysfasi, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2LB


Ardal :
Gogledd Cymru


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Gwell systemau trin da byw er mwyn cynyddu elw
Dyma gwrs undydd gyda thystysgrif am gwblhau. Drwy ganolbwyntio
Cwympo a Phrosesu Coed hyd at 380mm
Cwrs hyfforddiant dros 3 diwrnod gydag asesiad annibynnol a
Technegau Ŵyna
Cwrs hyfforddiant undydd ymarferol gyda thystysgrif hyfforddiant