Yn y cwrs hwn rydym yn trafod; Listeriosis - Afiechyd y gaeaf a'r gwanwyn yn bennaf yw’r ffurf nerfol ar listeriosis, Polioencephalomalacia neu Necrosis cerebrocortical (PEM neu CCN) - Gwelir polioencephalomalacia neu CCN yn fwyaf cyffredin mewn ŵyn wedi eu diddyfnu, Pendro (Coenurosis) - Mae pendro yn afiechyd anghyffredin mewn defaid er ei fod yn dal i ddigwydd mewn rhai ardaloedd daearyddol penodol a Heintiadau’r glust ganol.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%
Effeithlonrwydd Bwyd
Mae’r modiwl yma’n archwilio sut gall cynnyrch cig a llaeth gael
Afiechyd Resbiradol Mewn Gwartheg
Mae’r modiwl hwn yn archwilio atal, trin a rheoli afiechyd