Clefydau resbiradol yw un o brif achosion colledion y diwydiant defaid yn y Deyrnas Unedig a hynny drwy farwolaethau a thrwy iechyd gwael. Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â phedwar clefyd resbiradol penodol, sef pasteurellosis, niwmonia annodweddiadol, broncitis parasitig a chrawniadau yn yr ysgyfaint.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Ynni Adnewyddadwy – Gwres
Gwres adnewyddadwy yw cynhyrchiant gwres o dechnolegau a ystyrir
Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%
Effeithlonrwydd Bwyd
Mae’r modiwl yma’n archwilio sut gall cynnyrch cig a llaeth gael