Clefydau resbiradol yw un o brif achosion colledion y diwydiant defaid yn y Deyrnas Unedig a hynny drwy farwolaethau a thrwy iechyd gwael. Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â phedwar clefyd resbiradol penodol, sef pasteurellosis, niwmonia annodweddiadol, broncitis parasitig a chrawniadau yn yr ysgyfaint.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Technoleg Fanwl Gywir mewn Amaethyddiaeth
Cyfle i ddysgu am y gwahanol fathau o dechnoleg a ddefnyddir ym
Iechyd Coed – Plâu ac Afiechydon Coed
Bydd y cwrs yma yn rhoi golwg gyffredinol i chi o’r bygythiadau i
Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir (CEA)
Mae Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir (CEA) yn ddull tyfu