Clefydau resbiradol yw un o brif achosion colledion y diwydiant defaid yn y Deyrnas Unedig a hynny drwy farwolaethau a thrwy iechyd gwael. Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â phedwar clefyd resbiradol penodol, sef pasteurellosis, niwmonia annodweddiadol, broncitis parasitig a chrawniadau yn yr ysgyfaint.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Uned Orfodol: Cloffni mewn Gwartheg
Cloffni mewn gwartheg yw un o'r ffactorau mwyaf blaenllawsy’n
Atgenhedlu Tymhorol Mewn Mamogiaid
Gall deall sail fiolegol a genetig bridio defaid ein helpu i
Maeth Mamogiaid
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio cynnal maethiad y famog a chael