Mae Qatar yn cynrychioli’r farchnad fwyaf ond un yn y Dwyrain Canol ar gyfer allforion o Gymru ac mae’n un o’r 20 marchnad uchaf yn y byd ar gyfer holl allforion Cymru, gan ei wneud yn farchnad flaenoriaeth allweddol i lywodraeth Cymru a’r DU.

Cafodd deg o gwmnïau bwyd a diod o Gymru y cyfle i arddangos eu cynnyrch i lu o ddosbarthwyr a phrynwyr manwerthu, pob un yn ceisio sicrhau busnes newydd.

Share this page

Print this page