Croeso i Adran Aelodau Bwyd a Diod Cymru - y rhan o'r wefan lle caiff tanysgrifwyr weld deunydd unigryw a gasglwyd gan Lywodraeth Cymru i helpu twf a ffyniant y sector bwyd a diod yng Nghymru.

Pam cofrestru?

Mae aelodau'n cael gweld:

  • Rhagor o brosiectau manwerthu ac ymchwil yr adran Polisi Bwyd.
  • Llyfrgell fawr o adroddiadau Kantar Worldpanel a phapurau ad-hoc eraill i roi cynghorion a gwybodaeth ddefnyddiol ichi am y farchnad fanwerthu.
  • Y cyngor a'r help diweddaraf gan y Clystyrau Bwyd.
  • Gwybodaeth a chyngor gan eich cyd-aelodau ar y bwrdd negeseuon ar-lein.