Cynlluniau Dynodiad Daearyddol Newydd y DU

Ar hyn o bryd mae 16 o gynhyrchion o Gymru sydd â statws Enwau Bwyd a Warchodir gan yr Undeb Ewropeaidd. Cewch wybodaeth yma ynghylch Cynllun Enw Bwyd Gwarchodedig Ewropeaidd 

European Protected Name   Cym

 

Rydym yn annog ac yn cefnogi  ceisiadau am Statws Enwau Bwyd Gwarchodedig gan yr holl is-sectorau yng Nghymru mewn modd gweithredol, ac rydym yn gweithio gyda Llywodraeth y DU a phartneriaid i hyrwyddo'r rhaglen allweddol hon i gefnogi diwydiant bwyd a diod Cymru.

O 29 Mawrth 2019 bydd Cynllun Dynodiadau Daearyddol y DU (UKGI) yn cael ei sefydlu yn y DU.  Bydd hyn yn cynnwys logos newydd a phrosesau ar gyfer gwneud cais am statws Dynodiad Daearyddol yn y DU. Bydd y cynllun newydd yn golygu y bydd y DU yn bodloni'r gofynion i ymuno â'r cynllun Enwau Bwyd a Warchodir gan yr Undeb Ewropeaidd fel aelod trydedd wlad, a chyflawni rhwymedigaethau'r DU ar gyfer Sefydliad Masnach y Byd

Bydd gan y cynlluniau'r un enwau ag sydd gan dri chynllun cyfredol yr UE:

  • Enw Tarddiad Gwarchodedig (PDO)
  • Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI)
  • Gwarant Arbenigedd Traddodiadol (TSG)

Bydd holl gynhyrchion y DU sy'n bodoli eisoes sydd wedi'u cofrestru o dan gynlluniau Dynodiadau Daearyddol yr UE yn cael statws Dynodiadau Daearyddol y DU, a byddant yn parhau i gael eu gwarchod yn y DU.   

Bydd ceisiadau ar gyfer cynhyrchion newydd sy'n ceisio gwarchod cynhyrchion newydd yn gallu gwneud cais i gynllun perthnasol y DU. Bydd y cynlluniau ar agor i gynhyrchwyr yn y DU, yn yr UE ac mewn gwledydd nad ydynt yn yr UE.

Os ydych yn gynhyrchydd neu’n fanwerthwr cynnyrch Dynodiad Daearyddol bwyd-amaeth sy’n cael ei gynhyrchu yng Nghymru, ac wedi cofrestru cyn diwedd y cyfnod pontio, bydd gennych tan 1 Ionawr 2024 i ddefnyddio logo perthnasol y DU ar unrhyw ddeunydd pacio neu ddeunyddiau marchnata.  Mae’r cyngor a’r logos ar gyfer cynlluniau dynodiad daearyddol newydd y DU bellach ar gael i’w lawrlwytho ar GOV.UK.

Mae rhagor o ganllawiau a chymorth ar gael i gynhyrchwyr o Gymru.  Am ragor o wybodaeth a phob ymholiad perthnasol arall, cysylltwch a ni ar UKGI.Cymru@llyw.cymru

 

 

 

 

Enwau bwyd gwarchodedig

Mae modd gwarchod cynnyrch bwyd a diod unigryw Cymru dan ddeddf Ewropeaidd