Dechrau o'r newydd yn 2021

Os ydych chi'n 25 neu'n iau ac yn wynebu rhwystrau sy'n eich atal rhag cychwyn busnes, yn chwilio am gyfle newydd, neu os oes gennych chi syniad busnes gwych, yna gall Syniadau Mawr Cymru helpu. Isod mae dolenni i ddigwyddiadau, podlediadau, ac
offer i'ch helpu chi i feddwl am syniad busnes.

Yn barod i siarad â rhywun am eich syniad busnes? Cysylltwch â ni yma neu dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol ac anfonwch neges atom.

Olaitan
Entrepreneur Dan Sylw

Cliciwch yma i ddarllen stori Olaitan

 

podcasts
Podlediadau

Gwrandewch a dysgwch wrth yr arbenigwyr am frandio, cyllid, y gyfraith a phopeth arall sydd ei angen arnoch i gychwyn busnes.

arrow
Canllaw Cychwyn Busnes

Canllaw amhrisiadwy i chi lawr lwytho a'i gadw wrth eich ochr wrth i chi gychwyn ar eich taith.

Simply Do Ideas
"Simply Do Ideas"

Yn hoffi’r syniad o ddechrau busnes? Neu eisoes wedi cael syniad rydych chi am ddatblygu? Mae heriau Simply Do Ideas yn berffaith i chi!

Syniad
Generadur Syniadau

Ddim yn siŵr ble i ddechrau? Beth am ddefnyddio ein Generadur Syniadau? Mae'n eich helpu i feddwl am eich hobïau, eich sgiliau a'ch diddordebau ac yn creu pecyn gwybodaeth defnyddiol i chi ar-lein.