Dechrau o'r newydd yn 2022

Os ydych chi'n 25 neu'n iau ac yn wynebu rhwystrau sy'n eich atal rhag cychwyn busnes, yn chwilio am gyfle newydd, neu os oes gennych chi syniad busnes gwych, yna gall Syniadau Mawr Cymru helpu. Isod mae dolenni i ddigwyddiadau, podlediadau, ac
offer i'ch helpu chi i feddwl am syniad busnes.

Yn barod i siarad â rhywun am eich syniad busnes? Cysylltwch â ni yma neu dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol ac anfonwch neges atom.

Mae Syniadau Mawr Cymru yn rhan o Warant i Bobl Ifanc Llywodraeth Cymru.

Entrepreneur Dan Sylw

Cliciwch yma i ddarllen stori Olaitan

 

Podlediadau

Gwrandewch a dysgwch wrth yr arbenigwyr am frandio, cyllid, y gyfraith a phopeth arall sydd ei angen arnoch i gychwyn busnes.

Canllaw Cychwyn Busnes

Canllaw amhrisiadwy i chi lawr lwytho a'i gadw wrth eich ochr wrth i chi gychwyn ar eich taith.

Grant Dechrau Busnes Pobl Ifanc

Mae grant o hyd at £2,000 ar gael i helpu pobl ifanc o dan 25 oed, sy'n byw neu'n dychwelyd i Gymru i fod yn hunangyflogedig.

Generadur Syniadau

Ddim yn siŵr ble i ddechrau? Beth am ddefnyddio ein Generadur Syniadau? Mae'n eich helpu i feddwl am eich hobïau, eich sgiliau a'ch diddordebau ac yn creu pecyn gwybodaeth defnyddiol i chi ar-lein.