Ynglŷn â’r Gystadleuaeth

 

Mae Cystadleuaeth Genedlaethol y Criw Mentrus yn rhoi’r cyfle i ysgolion cynradd ledled Cymru ddangos eu gweithgareddau menter yn ogystal â datblygu sgiliau entrepreneuraidd plant mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol.

Mae’n ffordd wych o gyflwyno cwricwlwm ehangach i blant yn unol ag adolygiad Donaldson lle rhoddir rhwydd hynt i greadigrwydd ffynnu gan alluogi ysgolion i greu cyfranwyr uchelgeisiol a mentrus. 

Mae’r Criw Mentrus yn seiliedig ar y pedair nodwedd ganlynol mewn ymddygiad entrepreneuraidd:

  • Agwedd: Deall eich hun a’ch cymhelliant, gosod targedau a’u cyrraedd
  • Creadigrwydd: Meddwl am syniadau, datrys problemau a chreu cyfleoedd
  • Cysylltiadau: Mynegi barn a syniadau, gwerthfawrogi safbwyntiau pobl eraill a pharodrwydd i gydweithio
  • Trefn: Gallu gwneud penderfyniadau a chyflawni amcanion

amy
Amy2

Mae Amy yn credu y gall unrhyw un wneud unrhyw beth os byddan nhw’n gweithio’n ddigon caled. Mae hi’n iawn!

callum
Callum2

Mae Callum mor greadigol. Gall rhai o’I syniadau fod braidd yn wahanol, ond dyma’r rhai orau o ddigon!

Rhian
Rhian2

Mae Rhian yn hoff o siarad, mae hi’n gwneud ffrindiau newydd i helpu’r criw mentrus i gael y cymorth maen nhw ei angen!

Owain
Owain2

Mae Owain yn hynod o drefnus, mae’n gofalu bod pawb yn brysur ac yn mwynhau eu hunain!

Y cyfan fydd angen i chi ei wneud fel ysgol yw annog y disgyblion i feddwl am syniadau busnes, sefydlu busnes bach, a chreu cynnyrch neu wasanaethau sy’n gallu gwerthu/cyflwyno am elw a chydweithio â’u cymuned leol.

Mae’r gystadleuaeth yn hyblyg ac mae modd cynnwys eich gweithgareddau menter yn rhan o unrhyw ffeiriau, sioeau neu unrhyw ddigwyddiadau eraill a gynhelir yn yr ysgol.  

Gall y syniad fod o unrhyw faint - os bydd eich disgyblion am wneud cacennau a’u gwerthu, cynnal cystadleuaeth ciciau o’r smotyn mewn ffair ysgol neu hyd yn oed datblygu ap - rydyn ni’n awyddus iawn i glywed amdanynt!

Cewch yr holl wybodaeth am y gystadleuaeth o fewn y linicau isod.

I gymryd rhan yng nghystadleuaeth eleni cliciwch yma er mwyn cofrestru eich diddordeb a llenwi’r ffurflen gais