Ynglŷn â’r Gystadleuaeth

 

Ynglŷn â’r Gystadleuaeth

Mae Cystadleuaeth Genedlaethol y Criw Mentrus yn rhoi’r cyfle i ysgolion cynradd ledled Cymru ddangos eu gweithgareddau menter yn ogystal â datblygu sgiliau entrepreneuraidd plant mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol.

Mae’n ffordd wych o gyflwyno cwricwlwm ehangach i blant yn unol ag adolygiad Donaldson lle rhoddir rhwydd hynt i greadigedd ffynnu gan alluogi ysgolion i greu cyfranwyr uchelgeisiol a mentrus. 

Mae’r Criw Mentrus yn seiliedig ar y pedair nodwedd ganlynol mewn ymddygiad entrepreneuraidd:

  • Agwedd: Deall eich hun a’ch cymhelliant, gosod targedau a’u cyrraedd
  • Creadigedd: Meddwl am syniadau, datrys problemau a chreu cyfleoedd
  • Cysylltiadau: Mynegi barn a syniadau, gwerthfawrogi safbwyntiau pobl eraill a pharodrwydd i gydweithio
  • Trefniadaeth: Gallu gwneud penderfyniadau a chyflawni amcanion

amy
Amy2

Mae Amy yn credu y gall unrhyw un wneud unrhyw beth os byddan nhw’n gweithio’n ddigon caled. Mae hi’n iawn!

callum
Callum2

Mae Callum mor greadigol. Gall rhai o’i syniadau fod braidd yn wahanol, ond dyma’r rhai gorau o ddigon!

Rhian
Rhian2

Mae Rhian yn hoff o siarad, mae hi’n gwneud ffrindiau newydd i helpu’r criw mentrus i gael y cymorth maen nhw ei angen!

Owain
Owain2

Mae Owain yn hynod o drefnus, mae’n gofalu bod pawb yn brysur ac yn mwynhau eu hunain!

Beth sydd angen ei wneud er mwyn cystadlu ?

Y cyfan fydd angen i chi ei wneud fel ysgol, cymuned neu aelwyd y cartref  yw meddwl am syniadau busnes, sefydlu busnes bach, a chreu cynnyrch neu wasanaethau sy’n gallu gwerthu/cyflwyno am elw a chydweithio â’ch cymuned leol.

Mae’r gystadleuaeth yn hyblyg ac mae modd cynnwys eich gweithgareddau menter yn rhan o unrhyw ffeiriau, sioeau neu unrhyw ddigwyddiadau eraill a gynhelir yn y gymuned.  

Oherwydd mai cystadleuaeth ddigidol yw hon, gallech archwilio defnyddio ffyrdd digidol o greu busnes. Cylchlythyr neu gylchgrawn  electroneg  efallai, neu wefan gymunedol ar gyfer hysbysebu. 

 

Nid oes unrhyw  syniad yn rhy fach - os bydd y plant am wneud cacennau a’u gwerthu, cynnal cystadleuaeth ciciau o’r smotyn mewn ffair ysgol neu hyd yn oed datblygu ap - rydyn ni’n awyddus iawn i glywed amdanynt!

Gallwch gymryd rhan fel grŵp (yn cynnwys unrhyw nifer o blant) neu fel unigolyn.  

Mae’r holl wybodaeth am y gystadleuaeth ar gael o fewn y dolenni isod..