Ynglŷn â’r Gystadleuaeth

 

Mae Cystadleuaeth Genedlaethol y Criw Mentrus yn rhoi’r cyfle i ysgolion cynradd ledled Cymru ddangos eu gweithgareddau menter yn ogystal â datblygu sgiliau entrepreneuraidd plant mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol.

Mae’n ffordd wych o gyflwyno cwricwlwm ehangach i blant yn unol ag adolygiad Donaldson lle rhoddir rhwydd hynt i greadigrwydd ffynnu gan alluogi ysgolion i greu cyfranwyr uchelgeisiol a mentrus. 

Mae’r Criw Mentrus yn seiliedig ar y pedair nodwedd ganlynol mewn ymddygiad entrepreneuraidd:

  • Agwedd: Deall eich hun a’ch cymhelliant, gosod targedau a’u cyrraedd
  • Creadigrwydd: Meddwl am syniadau, datrys problemau a chreu cyfleoedd
  • Cysylltiadau: Mynegi barn a syniadau, gwerthfawrogi safbwyntiau pobl eraill a pharodrwydd i gydweithio
  • Trefn: Gallu gwneud penderfyniadau a chyflawni amcanion

Y cyfan fydd angen i chi ei wneud fel ysgol yw annog y disgyblion i feddwl am syniadau busnes, sefydlu busnes bach, a chreu cynnyrch neu wasanaethau sy’n gallu gwerthu/cyflwyno am elw a chydweithio â’u cymuned leol.

Mae’r gystadleuaeth yn hyblyg ac mae modd cynnwys eich gweithgareddau menter yn rhan o unrhyw ffeiriau, sioeau neu unrhyw ddigwyddiadau eraill a gynhelir yn yr ysgol.  

Gall y syniad fod o unrhyw faint - os bydd eich disgyblion am wneud cacennau a’u gwerthu, cynnal cystadleuaeth ciciau o’r smotyn mewn ffair ysgol neu hyd yn oed datblygu ap - rydyn ni’n awyddus iawn i glywed amdanynt!

Cewch yr holl wybodaeth am y gystadleuaeth o fewn y linicau isod.

I gymryd rhan yng nghystadleuaeth eleni cliciwch yma er mwyn cofrestru eich diddordeb a llenwi’r ffurflen gais