Cae Derw, Rhyd y Cilgwyn Lodge, Rhewl, Rhuthun

Prosiect Safle Ffocws: Arallgyfeirio i arddwriaeth a sefydlu menter casglu eich hun gan ddefnyddio’r dull dim turio

Amcanion y prosiect:

Y nod yw defnyddio’r dull dim turio i sefydlu gardd farchnad ecolegol-gadarn, ariannol-hyfyw a fydd yn cynnwys ffrwythau, llysiau, cnydau salad a blodau, ynghyd â nifer fechan o goed ffrwythau a fydd yn gweithredu fel cysgod gwynt amaeth-goedwigaeth ac yn ychwanegu gwerth.

Caiff ymarferoldeb cynnig blodau parod a phwmpenni casglu eich hun ar gyfer Calan Gaeaf ei werthuso. 

Bwriedir hefyd cymharu gwlân gyda chardfwrdd fel sylfaen i atal chwyn.


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Cefngwilgy Fawr
Gareth, Edward a Kate Jones Cefngwilgy Fawr, Llanidloes Meysydd
Pantyderi
Wyn a Eurig Jones Pantyderi, Boncath, Sir Benfro Meysydd
Llysun
Llysun, Llanerfyl, Y Trallwng Prif Amcanion Datblygu