Prosiect aml-safle

Nodau ac Amcanion y Prosiect:

 

Rhoi newidiadau ar waith ar y ffermydd

 • Cydweithio â rhwydwaith o ffermwyr ledled Cymru er mwyn:-
  • Gweithredu’r cyngor a’r argymhellion diweddaraf gan SCOPS a COWS
  • Mynd ati’n rheolaidd i fonitro baich y llyngyr drwy gyfrifiadau wyau mewn ysgarthion, gan ddefnyddio’r llwyfan FECPAKG2 a fydd yn cael ei ddefnyddio ar y fferm gan bob ffermwr ffocws.
  • Profi ar gyfer ymwrthedd anthelmintig / effeithiolrwydd triniaethau anthelmintig a galluogi ffermwyr i reoli sefyllfaoedd lle mae mwy nag un math o ymwrthedd yn bresennol.
  • Gwella perfformiad y stoc drwy reoli baich y parasitiaid a rheoli’r ymwrthedd iddyn nhw.
  • Arafu datblygiad ymwrthedd i fathau eraill o driniaeth llyngyr – yn enwedig triniaethau newydd y bedwaredd a’r bumed genhedlaeth.

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fedw Arian Uchaf
Fedw Arian Uchaf, Rhyd Uchaf, Y Bala, Gwynedd Prosiect Safle
Penrallt
Llantwyd, Aberteifi, Sir Benfro Prosiect Safle Ffocws: Diogelu
Fferm Henbant Bach
Fferm Henbant Bach, Tai’n Lôn, Caernarfon Prosiect Safle Ffocws