Prosiect aml-safle

Nodau ac Amcanion y Prosiect:

 

Rhoi newidiadau ar waith ar y ffermydd

 • Cydweithio â rhwydwaith o ffermwyr ledled Cymru er mwyn:-
  • Gweithredu’r cyngor a’r argymhellion diweddaraf gan SCOPS a COWS
  • Mynd ati’n rheolaidd i fonitro baich y llyngyr drwy gyfrifiadau wyau mewn ysgarthion, gan ddefnyddio’r llwyfan FECPAKG2 a fydd yn cael ei ddefnyddio ar y fferm gan bob ffermwr ffocws.
  • Profi ar gyfer ymwrthedd anthelmintig / effeithiolrwydd triniaethau anthelmintig a galluogi ffermwyr i reoli sefyllfaoedd lle mae mwy nag un math o ymwrthedd yn bresennol.
  • Gwella perfformiad y stoc drwy reoli baich y parasitiaid a rheoli’r ymwrthedd iddyn nhw.
  • Arafu datblygiad ymwrthedd i fathau eraill o driniaeth llyngyr – yn enwedig triniaethau newydd y bedwaredd a’r bumed genhedlaeth.

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Caerhys
Berea, Tŷ Ddewi Prosiect Safle Ffocws: Archwilio Technegau i Greu
Dudwell
Dudwell, Camrose, Hwlffordd Prosiect Safle Ffocus: Gwerthuso
Garthmyn Isaf
Huw Owen, Garthmyn Isaf, Maenan, Llanrwst Prosiect Safle Ffocws