Chris & Glyn Davies 

Fferm Awel y Grug, Y Trallwng, De Sir Drefaldwyn

 

Beth wnaeth i chi benderfynu dod yn ffermwr?

Rwyf bob amser wedi bod â diddordeb mewn peiriannau a weldio. Mae fy angerdd am ffermio wedi tyfu'n gryfach ers cael mwy o gyfrifoldebau a chael mwy o lais wrth redeg y busnes. Mae gweld pethau'n gweithio pan fyddwn yn gwneud newidiadau a gwelliannau yn rhoi boddhad i mi.

Beth na allech chi fynd hebddo ar y fferm?

Ci defaid - Lad

Beth yw eich hoff adeg o'r flwyddyn a pham?

Amser wyna, er y gall pethau fynd o chwith... ac mae hynny’n digwydd, ar ddiwedd y dydd, dyma'r adeg bwysicaf o'r flwyddyn i ni ac unwaith y bydd wedi dod i ben mae'r ymdeimlad o gyflawniad yn foddhaol iawn.

Beth yw'r cyngor mwyaf defnyddiol a roddwyd i chi erioed?

Os oes gennych broblem ar y fferm, cyfaddefwch fod gennych broblem, gofynnwch am gyngor a gweithredwch arno.
 

Beth yw'r meysydd allweddol yr hoffech ganolbwyntio arnynt fel ffermwr Rhwydwaith Ein Ffermydd?

●  Lleihau costau mewnbwn
● Cael y cynnydd pwysau byw dyddiol (DLWG) mwyaf posibl
● Gwella effeithlonrwydd mamogiaid trwy edrych ar amnewidion a bioddiogelwch

 

Ble hoffech chi weld y busnes fferm mewn 5 - 10 mlynedd?

Y nod, fel y mae gyda'r rhan fwyaf o ffermwyr rwy'n siŵr, yw gallu parhau i gynhyrchu bwyd o ansawdd uchel, heb ddibynnu ar gymorthdaliadau. Hoffwn weld stoc o ansawdd gwell ar y fferm er mwyn sicrhau elw gwell i bob mamog.


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Lower House Farm
Robert Lyon Fferm Lower House, Llandrindod, Sir Faesyfed Beth
Ty Coch
Nigel Bowyer and family Ty Coch, Brynbuga, Sir Fynwy Disgrifiwch
Cilthrew
Marc Wynn & Bethan Griffiths Cilthrew, Llansantffraid, Gogledd