Carys Jones

Carregcynffyrdd, North Carmarthenshire

 

Mae Carregcynffyrdd yn cael ei ffermio gan Carys Jones a'r teulu lle mae ganddyn nhw ddiadell o 400 o famogiaid Cymreig Llanymddyfri a 100 o famogiaid croes Romney, ynghyd â buches o 50 o wartheg sugno. 

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Carys wedi ymdrechu i wella effeithlonrwydd ar y fferm drwy addasu'r bridiau a ddefnyddir ar fferm Carregcynffyrdd. Mae hi nawr yn manteisio ar y cyfle i weld sut y gall hi ddelio â'r rheolaeth fwyaf cost-effeithiol o fwydo mamogiaid ar yr un pryd â gwneud y gorau o allbynnau’r ddiadell – ffactorau allweddol a fydd yn taro tant gyda llawer o ffermwyr eraill Cymru sydd mewn amgylchiadau tebyg.

Bydd y prosiect, lle bo’n bosibl, yn anelu at wneud y defnydd gorau posibl o ffynonellau protein cynaliadwy, a gynhyrchir yn lleol, a lleihau'r defnydd o gynhwysion bwyd anifeiliaid drud a phrotein wedi'i fewnforio.

Bydd dau ffactor yn cael eu hystyried yn rhan o'r prosiect: 

  • Datblygu diet cost-effeithiol ar gyfer y ddiadell trwy'r flwyddyn.
  • Treial rheoli sy'n cynnwys dosio hanner y ddiadell gyda propylene glycol cyn hyrdda, er mwyn mesur a yw hyn yn cael effaith ar nifer yr ŵyn.

Bydd y prosiect hefyd yn cyfrannu at ganlyniadau Rheoli Tir yn Gynaliadwy, gan gynnwys:

  • Cyfrannu at iechyd a lles uchel 
  • Effeithlonrwydd o ran adnoddau
  • Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr y fferm
     

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Bugeilus Fawr
Arfon Evans Bugeilus Fawr, Llŷn & Snowdonia Rheoli Plâu yn
Cilthrew
Marc, Wynn & Bethan Griffiths Cilthrew, Llansantffraid, Gogledd
Moor Farm
David, Heulwen and Rhys Davies Moor Farm, Treffynnon, Fflint {