Mae hwn yn gwrs hyfforddi lefel uwch, deuddydd o hyd, a fydd yn cynnwys cyfarwyddyd a hyfforddiant ymarferol yn y canlynol:

Bydd y cwrs Cneifio Uwch yn helpu’r rhai sydd eisoes yn gallu cneifio dafad yn gymwys i wella eu sgiliau ymhellach drwy:

•    Ddysgu gan weithwyr proffesiynol y diwydiant am y ffordd fwyaf effeithlon o gneifio dafad
•    Perffeithio Patrwm Cneifio.
•    Sgiliau technegol cneifio, arbenigo cribau, a malu.
•    Cynnal a chadw peiriannau. 
•    Lles anifeiliaid 
•    Iechyd a Diogelwch 
•    Ffitrwydd 
•    Anghenion Hydradiad a Maeth. 
•    Rheoli anafiadau personol a rhai anifeiliaid.

Ar ôl ei gwblhau'n llwyddiannus ac yn dibynnu ar y lefel a gyflawnwyd, bydd y cyfranogwr yn derbyn Tystysgrif Goch, Gwyrdd neu Sêl Aur yr Elite Wool Industry Training a gydnabyddir yn Genedlaethol ac yn Rhyngwladol.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

Sylwer: Mae'r cyrsiau cneifio hyn ar gael ledled Cymru, cysylltwch â Siwan Jones yng Ngholeg Cambria i drafod pa ddyddiadau sydd ar gael ac ati.

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i gyflwyno’r cwrs hwn:

Coleg Cambria Llysfasi

Enw cyswllt:
Sam Bampton / Siwan Jones


Rhif Ffôn:
01978 267185


Cyfeiriad ebost:
sam.bampton@cambria.ac.uk / siwan.jones@cambria.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.cambria.ac.uk


Cyfeiriad post:
Ruthin Road, Llysfasi, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2LB


Ardal :
Gogledd Cymru


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cynllunio a Datblygu Busnes
Noder: bydd hyd y cwrs yn dibynnu ar y darparwr. Rhoddir
Cwympo a Phrosesu Coed dros 380mm
Cwrs hyfforddiant dwys dros 3 diwrnod gydag asesiad annibynnol a
Arwain a Rheoli
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl