Mae'r modiwl hwn yn archwilio ffactorau allweddol yn ymwneud â rheoli maetholion ar eich fferm er mwyn arbed arian a gwella cynnwys organig eich pridd. Mae'r un mor berthnasol i'r rhai o fewn Parth Perygl Nitradau (NVZ) ag i'r rhai sydd tu allan i'r NVZ


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Iechyd a Diogelwch – Gweithio’n Ddiogel â Da Byw
Bydd y cwrs hwn yn tynnu sylw at y risgiau o weithio gydag
Afiechydon rhewfryn mewn defaid - Adenocarsinoma yr ysgyfaint defaid (OPA)
Yn y modiwl hwn byddwch yn dysgu am arwyddion clinigol a
Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%