Cymhorthdal o hyd at 80% ar gael ar gyfer cyrsiau hyfforddiant i unigolion sydd wedi cofrestru

Amrywiaeth eang o gyrsiau byr ar gael

Rhwydwaith o ddarparwyr hyfforddiant cymeradwy wedi’u lleoli ledled Cymru

Mwy o wybodaeth

Clinigau samplo a chyngor ar ystod o bynciau. Bydd pob busnes sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio yn gymwys i wneud cais ar gyfer hyd at ddau glinig. Caiff y clinigau eu darparu gan ymgynghorwyr annibynnol.Gwneud cais

Cyfle i gael cyngor un i un gydag ymgynghorydd ar eu pwnc arbenigol. Bydd y gymhorthfa yn eich galluogi i gael cyngor a chyfarwyddyd sy’n benodol i’ch busnes. 

Cliciwch yma i weld rhai o'r pynciau sydd ar gael 

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Podlediadau
Rhifyn 85 - Croesawu newid: Claire Jones yn trafod Arallgyfeirio i laeth ar Fferm Pant, Llanddewi Brefi
Mae’n bleser croesawu Claire Jones i’r podlediad, mae’r bennod hon wedi’i recordio yn nigwyddiad…
| Newyddion
Meillion coch yn chwarae rhan bwysig wrth leihau costau mewnbwn fferm dda byw
27 Medi 2023 Mae meillion coch llawn protein yn helpu fferm dda byw yng Nghymru gyflawni…
| Newyddion
Ychwanegwyd ffrwythlondeb gwartheg llaeth at weithdai hyfforddiant iechyd anifeiliaid Cyswllt Ffermio
25 Medi 2023   Bydd meysydd allweddol a all helpu i sicrhau ffrwythlondeb gwartheg llaeth yn…
| Newyddion
Cyswllt Ffermio yn atgyfnerthu portffolio hyfforddiant i ffermwyr gyda 21 cwrs newydd
20 Fedi 2023   Mae cyfleoedd newydd ar gael i ffermwyr yng Nghymru sydd am wella eu sgiliau…

Digwyddiadau

3 Hyd 2023
Dosbarth Meistr: Porthiant Amgen ar gyfer fuches llaeth a chig Eidion
Llandeilo,
Golwg ar borthiant amgen, gan gynnwys silwair indrawn,...
4 Hyd 2023
Rheolau Rheoli Llygredd Amaethyddol yng Nghymru
Y Bala / Bala
Mae Rheolau Rheoli Llygredd Amaethyddol (Cymru) 2021...
5 Hyd 2023
Rheolau Rheoli Llygredd Amaethyddol yng Nghymru
Llandrindod / Llandrindod Wells
Mae Rheolau Rheoli Llygredd Amaethyddol (Cymru) 2021...
Fwy o Ddigwyddiadau
Skip to content