Sefydlwyd Cradoc’s gan Allie Thomas yn 2008 ar ôl iddi sylweddoli nad oedd y cracers a’r bisgedi ar ei bwrdd caws yn agos at ansawdd y caws yr oedd yn ei fwyta. Perswadiodd Allie ei merch Ella i’w helpu ac aethon nhw ati i bobi rhai eu hunain!

Share this page

Print this page