Wedi ei graddio yn y 3 uchaf o ran marchnadoedd allforio bwyd a diod Cymreig, mae’r farchnad yn Sbaen yn cynnig cyfleoedd ardderchog i fwyd a diod Cymreig yn y farchnad ddomestig brysur ac yn y sector twristiaeth eang a ffyniannus iawn.

Gwybodaeth bellach a manylion ar sut i gofrestru

Share this page

Print this page