Cyfres gweminarau diogelwch bwyd

Dros y misoedd nesaf bydd ZERO2FIVE yn cynnal cyfres o weminarau a fydd yn rhoi trosolwg i chi o ystyriaethau diogelwch bwyd allweddol i fusnesau.

Mae'r gweminarau awr o hyd wedi'u cynllunio ar gyfer unrhyw un sy'n gyfrifol am ddiogelwch bwyd mewn busnes newydd, micro, bach neu ganolig. Byddant yn cynnwys llawer o enghreifftiau ymarferol:

Share this page

Print this page