Gan adeiladu ar lwyddiant prosiect peilot a gynhaliwyd yn yr hydref, bydd Sgiliau Bwyd Cymru, mewn partneriaeth â GEP Environmental, yn cyflwyno cyfres o weithdai hyfforddiant datgarboneiddio yn gynnar yn 2023. Mae'r gweithdai'n canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd symud tuag at sero net i’r sector, Cymru, y DU a’r manteision byd-eang drwy ddarparu’r sgiliau cywir i fuddiolwyr i wneud penderfyniadau ar sut y gallant symud tuag at sero net, rhannu arfer gorau gyda chydweithwyr a rhoi newidiadau ar waith i’w strategaethau busnes, technoleg a dylunio prosesau yn eu holl arferion gwaith o ddydd i ddydd.

Cyflwynir y gweithdai ar-lein ac fe’u hariennir yn llawn ar gyfer busnesau gweithgynhyrchu bwyd a diod. Maent yn rhyngweithiol ac yn caniatáu digon o drafodaeth i gyfranogwyr rannu eu profiad eu hunain trwy sesiynau grŵp ac yn caniatáu digon o amser i ofyn cwestiynau i'r arbenigwyr.

Un o’r busnesau a gwblhaodd y gweithdai prosiect peilot oedd Gwinllan Sticle, darllenwch am eu profiad o’r gweithdai a’u taith i Sero Net yma – Gwinllan Sticle – Sgiliau Bwyd Cymru

Gweithdai sydd ar ddod:

Dyddiad

Teitl y Gweithdy

10 Ionawr

1: Effeithlonrwydd Ynni a Rheoli Ynni

12 Ionawr

2: Systemau Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy

17 Ionawr

3: Datgarboneiddio Systemau Oeri a Rheweiddio

19 Ionawr

4: Datgarboneiddio Systemau Gwresogi

25 Ionawr

5: Datgarboneiddio Gwastraff Bwyd a Phecynnu

27 Ionawr

1: Effeithlonrwydd Ynni a Rheoli Ynni

31 Ionawr

2: Systemau Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy

2 Chwefror

3: Datgarboneiddio Systemau Oeri a Rheweiddio

7 Chwefror

4: Datgarboneiddio Systemau Gwresogi

9 Chwefror

5: Datgarboneiddio Gwastraff Bwyd a Phecynnu

14 Chwefror

1: Effeithlonrwydd Ynni a Rheoli Ynni

16 Chwefror

2: Systemau Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy

21 Chwefror

3: Datgarboneiddio Systemau Oeri a Rheweiddio

23 Chwefror

4: Datgarboneiddio Systemau Gwresogi

7 Mawrth

5: Datgarboneiddio Gwastraff Bwyd a Phecynnu

9 Mawrth

1: Effeithlonrwydd Ynni a Rheoli Ynni

14 Mawrth

2: Systemau Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy

16 Mawrth

3: Datgarboneiddio Systemau Oeri a Rheweiddio

21 Mawrth

4: Datgarboneiddio Systemau Gwresogi

23 Mawrth

5: Datgarboneiddio Gwastraff Bwyd a Phecynnu

 

Mae pob gweithdy yn dechrau am 9.30am ac yn sesiwn 3 awr.

Am fwy o wybodaeth neu i gofrestru ar gyfer y gweithdai cysylltwch â

joanne.bufton@lantra.co.uk

www.sgiliaubwyd.cymru

 

Share this page

Print this page