Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru wedi ymrwymo i gefnogi busnesau yn ystod y cyfnod anodd yma.

Rydym wedi cynhyrchu arolwg busnes i edrych ar effaith COVID-19, sut mae wedi effeithio ar fusnesau lleol a’i diwydiannau er mwyn cael dealltwriaeth o’r anghenion ynghyd a’r hyn sydd ei angen er mwyn cefnogi adferiad bydd y cyfyngiadau yn cael ei codi. Bydd y wybodaeth bwysig yma yn ein helpu i ddeall yr hyn sydd yn wynebu busnesau yng Ngogledd Cymru, ac deall pa gymorth mae busnesau ei angen.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau’r arolwg drwy ddilyn y linc isod.

Cliciwch yma i gwblhau'r arolwg

 

Share this page

Print this page