Pam ydym yn gwneud hyn?

Rydym am i Gymru fod yn rhydd o blastig untro diangen (SUP). Drwy wahardd neu gyfyngu ar y cyflenwad o gynhyrchion sy’n cael eu taflu’n sbwriel yn aml byddwn yn osgoi gadael gwaddol plastig gwenwynig i genedlaethau’r dyfodol ddelio ag ef. Bydd hefyd yn ein helpu i ymateb i’r argyfyngau hinsawdd a natur.

Share this page

Print this page