BlasCymru/TasteWales 2021

Digwyddiad masnach cenedlaethol a rhyngwladol, a chynhaledd sy’n dwyn ynghyd cefnogwyr blaenllaw yn y diwydiant Bwyd a Diod yng Nghymru, a sy’n darparu cyfle ar gyfer prynwyr a chynhyrchwyr i ddatblygu busnes newydd.

Blas Cymru 2021

Blas Cymru 2021 - Dogfen Nawdd

Gydag ychydig dros flwyddyn i fynd tan Blas Cymru 2021  mae'r broses i sicrhau presenoldeb gan y masnachwyr prynu mwyaf ar y gweill. Wythnos nesaf rydym yn mynd yn ddigidol, gan ymddangos yn rhithiol yn SIAL Canada, 28 Medi 2020 - 2 Hydref 2020, i hyrwyddo Blas Cymru i'r farchnad yng Nghanada.

Am fwy o fanylion cliciwch yma. (Saesneg yn unig)

Cymrwch olwg ar ddigwyddiad cyntaf BlasCymru/TasteWales a wnaeth arddangos bwyd a diod o Gymru i’r byd 

Astudiaethau Achos - BlasCymru 2017

Inffograffeg Blas Cymru