Nid oes gan unrhyw un ddyddiad ‘ar ei orau cyn’ – Astudiaethau achos

Funky Little Chickens
Funky Little Chickens

Staff salon gwallt i fabanod yn cefnogi gweithwyr hŷn Cymru.

Peter Lynn & Partners
Peter Lynn & Partners

Cwmni cyfreithiol blaenllaw yn cefnogi gweithwyr hŷn trwy ymuno ag ymgyrch Llywodraeth Cymru.

W2 Global Data
W2 Global Data

Cwmni technoleg ariannol wrth galon canolfan dechnoleg Casnewydd yn cefnogi ymgyrch gweithlu pob oed.

Western Power Distribution
Western Power Distribution

Gweithiwr 67 oed Western Power Distribution, sy’n dal i ddringo polion trydan, yn profi nad oes gan unrhyw un ‘dyddiad ar ei orau cyn.’

Pedal Power
Pedal Power

Elusen sy’n helpu pobl i ailafael mewn beicio yn cefnogi ymgyrch gweithlu pob oed.

Hiut Denim
Hiut Denim

Mae cwmni ffasiwn o’r gorllewin wedi dangos ymrwymiad i fuddsoddi yn sgiliau ei weithwyr hŷn.

Harding Evans
Harding Evans

Mae gan Harding-Evans ymrwymiad tymor hir i’w staff ac mae’n credu bod gweithlu o bob oedran yn allweddol i helpu busnes i ffynnu yn y tymor hir.

Amcanu
Amcanu

Weldiwr 56 oed yn tanio dyfodol cwmni o Sir Gâr.

Halen Môn
Halen Môn

Halen Môn yn dangos ei ymrwymiad i weithwyr hŷn.