Nid oes gan unrhyw un ddyddiad ‘ar ei orau cyn’ – Astudiaethau achos

CAIS

Mae menter gymdeithasol arobryn CAIS yn herio ystrydebau ac annog cyflogwyr i greu gweithlu aml-genhedlaeth ledled Cymru. 

Banc Datblygu Cymru

Mae gan Fanc Datblygu Cymru agwedd hollgynhwysol tuag at dimau ar draws y busnes, gan annog amgylchedd amrywiol.

Elite Clothing Solutions

Mae Gweithredwyr peiriannau dros eu 50 Elite Clothing Solutions yn dal Ar Eu Gorau yn ysbrydoli ceiswyr swyddi.

Eva Build

Gweithiwr paratoi tir EvaBuild, Martin, 60, yn dangos ei fod yn dal Ar ei Orau.

Canolfan Hamdden Halo

Hyfforddwr ffitrwydd 66 oed, Geoff Cheetham, yn profi ei fod yn dal Ar Ei Orau.

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Mae Paul Smith, 55, yn dod a sgiliau sydd wedi eu meithrin gydag oedran a phrofiad i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Safety Media

Mae gwrw TG, Louise Taylor, 51, ar ei gorau – yn dal i lwyddo.

Sŵ Fynydd Gymreig Bae Colwyn

Gyrfaoedd newydd i Andrew a Dai yn eu 50au yn Sŵ Fynydd Gymreig Bae Colwyn.

Hiut Denim

Mae cwmni ffasiwn o’r gorllewin wedi dangos ymrwymiad i fuddsoddi yn sgiliau ei weithwyr hŷn.

Harding Evans

Mae gan Harding-Evans ymrwymiad tymor hir i’w staff ac mae’n credu bod gweithlu o bob oedran yn allweddol i helpu busnes i ffynnu yn y tymor hir.

Amcanu

Weldiwr 56 oed yn tanio dyfodol cwmni o Sir Gâr.

Halen Môn

Halen Môn yn dangos ei ymrwymiad i weithwyr hŷn.