Eifion Pughe

Ffrem Cilywinllan, North Montgomeryshire

 

Gyda hafau sychach a chostau mewnbwn amrywiol ar gynnydd, mae Eifion a Menna yn awyddus i weld a allan nhw dyfu perlysiau a meillion gyda'u gwndwn glaswellt i gynyddu goddefgarwch i sychder ochr yn ochr â lleihau'r angen i brynu gwrtaith.
 
Wrth iddyn nhw ragweld mai’r ffordd ymlaen fydd cyflwyno perlysiau a chymysgeddau codlysiau i'w glaswellt, bydd y prosiect yn ymchwilio i ba ddull sefydlu sydd fwyaf effeithiol ac effeithlon i sefydlu gwyndwn cymysg newydd. Bydd y prosiect yn cymharu:

  • Llwyddiant sefydlu’r gwyndwn cymysg
  • Cost sefydlu ar draws gwahanol fethodolegau
  • Effaith ar fioleg y pridd a gaiff ei mesur trwy fonitro’r cyfrif llyngyr ym mhob llain

Bydd y prosiect yn cyfrannu at ganlyniadau Rheoli Tir yn Gynaliadwy, gan gynnwys:

  • Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr y fferm
  • Cefnogi gwelliant mewn storio carbon wrth leihau ôl troed carbon y fferm gyfan
  • Cynnal a gwella'r ecosystem
     

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Ffermydd Glyn Arthur
Sarah Hammond and Robert Williams Ffermydd Glyn Arthur
Crickie Farm
Roger & Dyddanwy Pugh Crickie Farm, Llangors, Aberhonddu {
Hafod y Llyn Isaf
Teleri Fielden & Ned Feesey Hafod y Llyn Isaf, Llŷn & Snowdonia