#CaruCymruCaruBlas

 

Caru Cymru SDD

Yn dilyn llwyddiant yr ymgyrch #CaruCymruCaruBlas #LoveWalesLoveTaste flaenorol, hoffai Bwyd a Diod Cymru eich gwahodd i ddathlu eto gyda'ch straeon bwyd a diod ar Ddydd Gŵyl Dewi.

Bwriad y pecyn cymorth hwn yw i'ch cynorthwyo i hyrwyddo'r ymgyrch drwy eich gweithgareddau marchnata.

Fframiau Caru Cymru

 

Caru Cymru Caru Blas
Caru Cymru Caru Blas

Nod ymgyrch #CaruCymruCaruBlas #LoveWalesLoveTaste dros fisoedd yr haf oedd i godi ymwybyddiaeth o'r bwyd a diod eithriadol o Gymru ac i annog defnyddwyr Cymru i gefnogi cynhyrchwyr bwyd a diod Cymru. Mae'r ffilm hon yn cipio uchafbwyntiau'r ymgyrch a'r gweithgaredd o amgylch y tri Diwrnod Dathlu Bwyd a Diod Cymru a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf, Awst a Medi. 

Caru Cymru Caru Blas
Caru Cymru Caru Blas
Caru Cymru Caru Blas
Caru Cymru Caru Blas
Caru Cymru Caru Blas
Caru Cymru Caru Blas
Caru Cymru, Caru Blas
Caru Cymru, Caru Blas

Bwriad y pecyn cymorth hwn yw i'ch cynorthwyo i hyrwyddo'r ymgyrch drwy eich gweithgareddau marchnata.

 

Mae'r ymgyrch #CaruCymruCaruBlas yn dilyn llwyddiant y map o gynhyrchwyr Cymru a grëwyd gan Cywain - rhaglen sydd wedi ymrwymo i ddatblygu busnesau micro a busnesau bach a chanolig newydd a phresennol yn y sector bwyd a diod yng Nghymru.

Mae map #CefnogiLleolCefnogiCymru Cywain yn cyfeirio siopwyr at gannoedd o gynhyrchwyr a chynhyrchion bwyd a diod o Gymru drwy glicio botwm https://menterabusnes.cymru/cywain/ein-cynhyrchwyr/


1. Fframiau digidol CaruCymru

Dangoswch eich cefnogaeth i gynhyrchwyr Bwyd a Diod o Gymru drwy ychwanegu ffrȃm Facebook #CaruCymruCaruBlas #LoveWalesLoveTaste at eich llun proffil! Cliciwch 'ychwanegu ffrȃm' ar eich llun proffil a chwiliwch am 'Caru Cymru Caru Blas' neu 'Love Wales Love Taste'.

2. Bathodyn CaruCymru

icon

3. Hashnodau dwyieithog ac un iaith

icon
icon

4. Hysbysebion cyfryngau cymdeithasol ar gyfer sectorau penodol

CaruCymru Sectorau Hysbysebion Facebook:

Cynnyrch wedi’i bobi

Cynnyrch Llaeth

Diodydd

Pysgofeydd

Garddwriaeth

Cig

Cynnyrch Bwyd Arall

Dofednod_Wyau


CaruCymru Sectorau Hysbysebion Instagram:

Cynnyrch wedi’i bobi

Cynnyrch Llaeth

Diodydd

Pysgofeydd

Garddwriaeth

Cynnyrch Bwyd Arall

Dofednod_Wyau


CaruCymru Sectorau Hysbysebion Twitter:

Cynnyrch wedi’i bobi

icon
icon
icon

Cynnyrch Llaeth

icon
icon
icon
icon

Diodydd

icon
icon
icon
icon

Pysgofeydd

icon
icon

Garddwriaeth

icon
icon

Cig

Cynnyrch Bwyd Arall

Dofednod_Wyau

icon
icon