Bwyd a Diod Cymru mewn Niferoedd

Arfarniad Economaidd

Dyma ddetholiad o benawdau o ymchwil Arfarniad Economaidd 2016 sy’n ymwneud â’r hyn y mae sector bwyd a diod Cymru yn ei gynrychioli. 

Inforgraphic

Er mai 2016 yw’r data mwyaf cyfredol oni nodir fel arall, mae data 2017 yn dod yn fuan.


Mae’r adroddiadau isod yn cynnwys diweddariadau blynyddol o berfformiad economaidd sector bwyd a diod Cymru.

 

Teitl Disgrifiad Cyflwyniad

Crynodeb 2017 o adroddiad yr is-sector. Mae data yn seiliedig ar 2016

Data am sector bwyd a diod Cymru a’i brif is-sectorau

Gwerthusiad Economaidd o Sector Bwyd a Diod Cymru - Diweddariad 2017

Adroddiad Gweithredol 2017 - Mae data yn seiliedig ar 2016

Data am sector bwyd a diod Cymru a’i brif is-sectorau

Adroddiad Gweithredol Canol Tymor - Gwerth Bwyd a Diod Cymru 2017

Data Is-sector Arfarniad Economaidd yng Nghymru 2016 (Mae data yn seiliedig ar 2015)

Casgliad o ddata am sector bwyd a diod Cymru a’i brif is-sectorau

Crynodeb o'r is-sectorau 2015

Adroddiad is-sector 2015 (Mae data yn seiliedig ar flwyddyn waelodlin, 2014)

Dyma’r dadansoddiad ar gyfer y sector bwyd a diod ar gyfer y flwyddyn waelodlin (2014).

Adroddiad Gweithredol - Gwerth Bwyd a Diod o Gymru

 

Data Kantar

Dadansoddiad o berfformiad manwerthu ar lefel is-sector ar gyfer bwyd a diod yng Nghymru. Kantar yw data sy’n rhoi mewnwelediad inni o’r defnyddwyr ac mae’n defnyddio gwybodaeth gan banel mawr iawn o siopwyr yn y DU sy’n cofnodi beth maen nhw’n ei brynu bob wythnos.  Mae’r sleidiau hyn yn dangos tueddiadau  prynwyr ar lefelau’r is-sectorau eang ac yn nodi rhywfaint o dueddiadau prynu defnyddwyr yng Nghymru. Cyhoeddwyd y ddogfen hon gan gwmni allanol a dim ond yn Saesneg y mae hi ar gael.

Teitl Cyflwyniad
2018

Manwerthu Kantar DEFRA Chwefror 2018 (Saesneg yn Unig)

2017

Pysgod a Bwyd Mor (Saesneg yn Unig)