Bwyd a Diod Cymru mewn Niferoedd

Arfarniad Economaidd

Dyma ddetholiad o benawdau o ymchwil Arfarniad Economaidd 2019 sy’n ymwneud â’r hyn y mae sector bwyd a diod Cymru yn ei gynrychioli. 

 

Gwerthusiad Economaidd o Sector Bwyd a Diod Cymru – Diweddariad 2019

 Cofiwch bod ffigurau yr adroddiad hwn yn gywir o’r dyddiad y cafodd yr adroddiad hwn ei greu, Mawrth 2020.  Mae’n bosibl y bydd rhai newidiadau i rai o’r ffigurau ers y dyddiad hwn sydd heb eu cynnwys yn yr adroddiad. 

Teitl Disgrifiad Cyflwyniad

2018 Gwerthusiad Economaidd o Sector Bwyd a Diod Cymru

 

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am berfformiad economaidd blynyddol y sector bwyd a diod yng Nghymru hyd at 2018.

Gwerthusiad Economaidd o Sector Bwyd a Diod Cymru - Diweddariad 2018

Crynodeb 2017 o adroddiad yr is-sector. Mae data yn seiliedig ar 2016

Data am sector bwyd a diod Cymru a’i brif is-sectorau

Gwerthusiad Economaidd o Sector Bwyd a Diod Cymru - Diweddariad 2017

Adroddiad Gweithredol 2017 - Mae data yn seiliedig ar 2016

Data am sector bwyd a diod Cymru a’i brif is-sectorau

Adroddiad Gweithredol Canol Tymor - Gwerth Bwyd a Diod Cymru 2017

Data Is-sector Arfarniad Economaidd yng Nghymru 2016 (Mae data yn seiliedig ar 2015)

Casgliad o ddata am sector bwyd a diod Cymru a’i brif is-sectorau

Crynodeb o'r is-sectorau 2015

Adroddiad is-sector 2015 (Mae data yn seiliedig ar flwyddyn waelodlin, 2014)

Dyma’r dadansoddiad ar gyfer y sector bwyd a diod ar gyfer y flwyddyn waelodlin (2014).

Adroddiad Gweithredol - Gwerth Bwyd a Diod o Gymru

 

Data Kantar

Dadansoddiad o berfformiad manwerthu ar lefel is-sector ar gyfer bwyd a diod yng Nghymru. Kantar yw data sy’n rhoi mewnwelediad inni o’r defnyddwyr ac mae’n defnyddio gwybodaeth gan banel mawr iawn o siopwyr yn y DU sy’n cofnodi beth maen nhw’n ei brynu bob wythnos.  Mae’r sleidiau hyn yn dangos tueddiadau  prynwyr ar lefelau’r is-sectorau eang ac yn nodi rhywfaint o dueddiadau prynu defnyddwyr yng Nghymru. Cyhoeddwyd y ddogfen hon gan gwmni allanol a dim ond yn Saesneg y mae hi ar gael.

Teitl Cyflwyniad
2018

Manwerthu Kantar DEFRA Chwefror 2018 (Saesneg yn Unig)

2017

Pysgod a Bwyd Mor (Saesneg yn Unig)