Arian I Dyfu 2022

Arian i Dyfu, yn edrych yn fanylach ar sut mae’r 3C - Cyfalaf, Capasiti, Cymwyseddau - yn allweddol i dwf cynaliadwy a llwyddiant busnesau bwyd a diod Cymru.

• Cyfalaf: Nid aur yw popeth melyn • Capasiti: Beth yw’r Atebion i Heriau Capasiti?

• Cymwyseddau: Cynyddu Sgiliau a Gwybodaeth drwy Gyfarwyddwyr Anweithredol.

Share this page

Print this page