Coginio Proffesiynol (CDP)

Mae Diploma Lefel 4 yn canolbwyntio’n gryf ar safon a’r cymhlethdodau uwch sy’n ofynnol ar lefel uwch gogydd. Yn ogystal â’r pynciau coginio allweddol, mae’r cwricwlwm yn ymdrin â chynllunio a chyllidebu bwydlenni, diogelwch bwyd a sgiliau cegin broffesiynol eraill. Asesir yr unedau hyn trwy gyfrwng aseiniadau. Dylai dysgwyr sy’n astudio ar gyfer y Diploma Lefel 4 fod â rhywfaint o brofiad cogydd eisoes.

Am ragor o wybodaeth cliciwch yma

Share this page

Print this page