Fel rhan o brosiect 'Celtic Connections', mynychodd naw o’r cynhyrchwyr bwyd a diod gorau Cymru i'r 200fed Sioe Frenhinol yr Ucheldir ym mis Mehefin 2022 i chwifio baner Cymru dros fwyd a diod Cymru.

Mae Celtic Connections yn brosiect sydd â'r nod o gynyddu ymwybyddiaeth defnyddwyr a masnach o fwyd a diod o Gymru trwy Dreftadaeth Geltaidd a rennir. Mae’r prosiect hwn yn cefnogi’r twf ychwanegol ym marchnad y DU trwy dreialu llwybrau newydd i’r farchnad ar gyfer cynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru trwy archwilio gweithgareddau adeiladu ymwybyddiaeth defnyddwyr a masnach yn yr Alban, Gogledd Orllewin Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Share this page

Print this page