Future Diets - New Product Development Workshop

Yn y gweithdy datblygu cynnyrch newydd (DCN) hwn, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, bydd cwmnïau bwyd a diod yn cael mynediad at fewnwelediad o'r radd flaenaf gan arweinwyr y diwydiant. 

Mae ymchwil Deietau'r Dyfodol yn rhoi golwg gyntaf, hirdymor ar arferion bwyta defnyddwyr dros y 10 mlynedd nesaf. Bydd hyn yn helpu busnesau i ddatblygu fframwaith cynllunio sy'n hanfodol ar gyfer DCN hirdymor a strategaeth fusnes lwyddiannus.

Bydd y cynrychiolwyr yn: 

  • Deall yn fanwl y ffordd y bydd dietau defnyddwyr yn datblygu dros y 10 mlynedd nesaf 
  • Cymryd rhan mewn gweithdy ysbrydoledig i roi hwb i syniadau DCN yn eu busnes
  • Bod ag o leiaf un syniad i fynd yn ôl at eu busnes a datblygu i mewn i'w strategaeth DCN

Mae'r ymchwil a rannwyd yn y digwyddiad diwrnod llawn hwn yn torri tir newydd a bydd yn hanfodol i unrhyw fusnes bwyd a diod o Gymru.

Mae’r digwyddiad hwn yn digwydd mewn lleoliadau ledled Cymru:

-         Bangor, 7fed Mehefin – archebwch yma

-         Caerfyrddin, 21ain Mehefin – archebwch yma

-         Caerdydd, 22ain Mehefin – archebwch yma

Bydd y rhai sy'n bresennol yn clywed gan Raglen Mewnwelediad Llywodraeth Cymru a fydd yn cyflwyno gwaith cydweithredol Deietau'r Dyfodol dan arweiniad yr IGD a'i gefnogi gan Kantar a'r bobl hynny ynghyd â dadansoddiad economaidd o sawl ffynhonnell ddata.  

Bydd arbenigwyr yn cynnwys: 

  • Chris Hayward, Cyfarwyddwr Gwerthiant, IGD - Bydd Chris yn rhannu tueddiadau allweddol a fydd yn effeithio ar ddeietau yn y dyfodol a'r goblygiadau i fusnesau sy'n gweithio y tu mewn a'r tu allan i Gymru. 
  • Kateline Porritt, Arbenigwr Datblygu Cynnyrch Newydd - Kateline wedi dal swyddi uwch mewn manwerthu DCN a gyda thefoodpeople. Bydd Kateline yn hwyluso gweithdy datblygu cynnyrch newydd ysbrydoledig wedi'i adeiladu ar dueddiadau diet yn y dyfodol.  

Cefnogir y digwyddiad gan Arloesi Bwyd Cymru a all eich helpu i droi eich syniadau cynnyrch newydd yn realiti.

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch yn gynnar er mwyn osgoi cael eich siomi.

Noder - dim ond ar gyfer gweithgynhyrchwyr bwyd a diod newydd a phresennol sydd wedi'u lleoli yng Nghymru y mae cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn ar gael, nid ar gyfer sefydliadau neu ymgynghorwyr cysylltiedig.

 

Share this page

Print this page