Mae dros 100,000 o brynwyr yn mynychu Gulfood i ddod a detholiad eang o fwyd a diod i dros 200 o wledydd.

 

Mae recriwtio ar y gweill erbyn hyn i arddangos gyda Llywodraeth Cymru o dan faner Cymru/Wales yn sioe Gulfood, Dubai 16 - 20 Chwefror 2020. Nodwch y dyddiad cau ar gyfer derbyn eich ffurflen cais i arddangos yw'r 20 o Fedi 2019. 

Dewch o hyd i fanylion llawn y pecyn stondin a'r costau ac am eich ffurflen gais i arddangos ar y stondin.

Share this page

Print this page