Rydym yn falch o gyhoeddi bod y Cynllun Grant Twf Busnes Strategol yn rhedeg eto eleni ac y byddwn yn cynnal gweithdai i lawnsio'r cynllun ar y dyddiadau canlynol :-

 

7fed o Fawrth 2019 - Gwesty'r Oriel,Llanelwy 9:30 - 4:00

13eg o Fawrth 2019 - The Plough, Rhosmain, Llandeilo 9:30 - 4:00

 

Bydd y ffenestr gyntaf ar gyfer ymgeisio yn agor ar y 13eg o Fawrth hyd y 13eg o Ebrill.

 

Gadewch i ni wybod os ydych am fynychu'r gweithdy gan nodi pa leoliad, eich enw, yr ŵyl fwyd/digwyddiad rydych yn ei gynrychioli ac os oes gennych unrhyw anghenion deiet arbennig.

 

Diolch,

Tîm Cynllun Grant Twf Busnes Strategol

 

Uned 27, OpTIC, Ffordd William Morgan, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy, Sir Ddinbych. LL17 0JD

 

e - bdccylliddigwyddiad@menterabusnes.co.ukfdweventfunding@menterabusnes.co.uk


g - www.menterabusnes.co.uk
Dilynwch ni -  Facebook  |  Twitter  |  YouTube  |  LinkedIn

 

 

 

Share this page

Print this page