Rheoli Lletygarwch (CPD)

Pwrpas uwch gymwysterau BTEC mewn Rheoli Lletygarwch yw datblygu myfyrwyr fel unigolion proffesiynol, hunan-adlewyrchol sy’n gallu cwrdd â gofynion cyflogwyr mewn Rheolaeth Lletygarwch ac addasu i fyd sy’n newid o hyd. Nod y cymwysterau yw ehangu mynediad i addysg uwch a gwella rhagolygon gyrfa’r rhai sy’n ymgymryd â hwy.

Am ragor o wybodaeth cliciwch yma

Share this page

Print this page