Sioe Deithiol Bwyd a Diod Cymru

Dewch i flasu rhywbeth arbennig o Gymru ar Ddydd Gŵyl Dewi!

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni, rydyn ni’n mynd â’n cynhyrchwyr bwyd a diod gorau ar daith. Bydd ein cegin deithiol yn ymweld â Bryste, Llundain a Lerpwl ble gallwch chi flasu amrywiaeth eang o fwyd a diod Cymreig, o bice ar y maen traddodiadol wedi’u pobi’n ffres i Selsig Morgannwg a chrempogau lafwr gwyrdd sawrus.

Share this page

Print this page