Fe'ch gwahoddir i gymryd rhan mewn  ymweliad datblygu masnach bwyd a diod â Singapôr.

Mae Singapôr yn mewnforio oddeutu 90% o’r bwyd a diod maen nhw’n ei yfed a’i fwyta yno, felly mae’n wlad sydd â photensial sylweddol ar gyfer allforion bwyd a diod Cymru!

Yn sgil ei berthynas cadarn gyda’r Deyrnas Unedig a gan ei fod yn rhan o’r Gymanwlad, maen nhw’n ymwybodol o gynnyrch Cymreig ac yn gwerthfawrogi bwyd a diwylliant Prydain.

Share this page

Print this page