Fe'ch gwahoddir i gymryd rhan mewn  ymweliad datblygu masnach bwyd a diod a Norwy a Denmarc.

Gyda rhai o’r Cynnyrch Gros Domestig uchaf y pen ledled y byd, mae gan y gwledydd Nordig farchnad wych ar gyfer cynnyrch artisan, arbennig, o safon.

Mae busnesau bwyd a diod Cymru eisoes yn gwerthu cynnyrch i’r marchnadoedd hyn ac maen nhw’n cynnig adborth cadarnhaol.

Share this page

Print this page