Bydd Bwyd Môr Cymreig yn dyblu ei bresenoldeb fis nesaf yn nigwyddiad byd-eang mwyaf y diwydiant - Seafood Expo Global (Ebrill 25 - 27).

Yn cael ei gynnal yn Barcelona, ​​bydd mwy nag 80 o wledydd yn arddangos yn y digwyddiad, a welodd fwy na 1,550 o gwmnïau yn 2022 yn cystadlu am sylw bron i 27,000 o weithwyr proffesiynol y diwydiant yn chwilio am bopeth o fwyd môr i offer prosesu.

Mae’r ddinas Sbaenaidd yn ganolbwynt bwyd môr Ewropeaidd mawr, ac mae Seafood Expo Global yn dychwelyd am ail flwyddyn i Fira Barcelona Gran Via Venue - un o'r lleoliadau arddangos mwyaf yn Ewrop.

Yn fwy helaeth nag unrhyw Expo blaenorol, mae digwyddiad 2023 yn cwmpasu mwy na 49,000 metr sgwâr net o ofod arddangos ac mae 23% yn fwy na digwyddiad y llynedd.

Dywedodd Lesley Griffiths, Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: “Mae Seafood Expo Global yn ddigwyddiad pwysig lle gall busnesau bwyd môr Cymru arddangos eu cynnyrch gwych.

“Bydd presenoldeb yn Barcelona yn dod â’r diwydiant Cymreig i sylw cynulleidfa ryngwladol a darpar gwsmeriaid.”

Mae’r stondin sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru yn cael ei chydlynu gan Glwstwr Bwyd Môr Bwyd a Diod Cymru, a bydd pedwar cwmni’n teithio i Sbaen ar gyfer y digwyddiad. Bydd Ross Shellfish Ltd a South Quay Shellfish yn ymddangos am y tro cyntaf yn Barcelona a bydd yr arddangoswyr sy’n arddangos am yr ail dro, The Lobster Pot ac Ocean Bay Seafoods, yn ymuno â nhw ar y stondin.

Bydd ymwelwyr â stondin Bwyd Môr Cymru (rhif 4C301) yn cael rhagflas o’r hyn sydd gan Gymru i’w gynnig, trwy garedigrwydd y cogydd Harri Alun o Westy enwog Carden Park.

Tra byddant ar y stondin, byddant hefyd yn gallu clywed mwy am waith Clwstwr Bwyd Môr Cymru – prosiect a hwylusir gan Cywain sy’n annog cydweithio ymhlith cwmnïau ac unigolion yn y diwydiant bwyd môr.

Dywedodd Nia Griffith, Rheolwr Clwstwr Bwyd Môr Gogledd Cymru, “Roedd Seafood Expo Global y llynedd yn llwyddiant mawr – yn enwedig gan ein bod yn dal i ddod allan o’r pandemig Covid-19.

“Rydym yn falch iawn o fod yn ôl yn Barcelona ar gyfer digwyddiad eleni a chynyddu presenoldeb Cymru a dyblu nifer y busnesau bwyd môr Cymreig sy’n ymddangos ar ein stondin.”

Am ragor o wybodaeth am Ross Shellfish Ltd, ewch i:

https://www.facebook.com/rossshellfishbigorneau

Am ragor o wybodaeth am South Quay Shellfish, ewch i:

https://www.facebook.com/people/South-Quay-Shellfish/100063589103326/?paipv=0&eav=AfaKmbSYq4dhADdzPzcKLITVJypF0uClEFnFHWRJKBmfT6BQoW1vZEpa7wLiFy-lh08&_rdr

Am ragor o wybodaeth am The Lobster Pot, ewch i: www.thelobsterpot.com

Am ragor o wybodaeth am Ocean Bay Seafoods, ewch i: www.oceanbayseafoods.co.uk

Share this page

Print this page