Mae recriwtio ar y gweill erbyn hyn i arddangos gyda Llywodraeth Cymru o dan faner Bwyd a Diod Cymru yn sioe Ffair Bwydydd Da ac Arbenigol, Lundain 1 - 3 Medi 2019. 

Nodwch y dyddiad cau ar gyfer derbyn eich ffurflen cais i arddangos yw'r 20fed o Fai 2019.

Cliciwch yma am manylion llawn y pecyn stodin a'r costau ac am eich ffurflen gais i arddangos ar y stondin.

Share this page

Print this page