Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal ymgynghoriad ynghylch newidiadau mân iawn, i gywiro cyfeiriadau yn y gyfraith sydd bellach yn hen. Mae'r holl newidiadau'n ymwneud ag ymgorffori diwygiadau i Gyfarwyddebau a Rheoliadau Ewropeaidd, neu ddeddfwriaeth sy'n cymryd eu lle, cyn bod y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd. Rydym yn rhoi gwybod i’n rhanddeiliadau am ddiwygiadau sy'n cael eu cynnig i ddeddfwriaeth Gymreig er mwyn rhoi cyfle i wneud sylwadau.

Dyddiad cau ar gyfer unrhyw sylwadau yw diwedd diwrnod gwaith, 13 Chwefror 2019.

 

icon

 

 

Share this page

Print this page