Adolygiad Economaidd: Y sector Bwyd a Diod

Mae’r Adolygiad Economaidd yn rhoi gwybodaeth am berfformiad y sector Bwyd a Diod yng Nghymru ers 2014, gan gynnwys trosiant, gwaith, cyfrifon busnes, allforion a mwy, ar draws y prif is-sectorau bwyd a diod.   

Mae’r ffeithlun isod yn cynnwys detholiad o’r prif ffigurau o’r adolygiad economaidd diweddaraf, gan ddangos y prif ystadegau a data arall ynghylch y sector bwyd a diod yng Nghymru.  

 

Mae datganiad diweddaraf yr Adolygiad Economaidd o’r sector Bwyd a Diod yng Nghymru i’w weld yma

I weld y datganiadau blaenorol gweler y tabl isod.  

Cofiwch bod ffigurau yr adroddiad hwn yn gywir o’r dyddiad y cafodd yr adroddiad hwn ei greu, Mawrth 2020.  Mae’n bosibl y bydd rhai newidiadau i rai o’r ffigurau ers y dyddiad hwn sydd heb eu cynnwys yn yr adroddiad. 

 

Perfformiad Bwyd a Diod Cymru.