Adolygiad Economaidd: Y sector Bwyd a Diod

Mae’r Adolygiad Economaidd yn rhoi gwybodaeth am berfformiad y sector Bwyd a Diod yng Nghymru ers 2014, gan gynnwys trosiant, gwaith, cyfrifon busnes, allforion a mwy, ar draws y prif is-sectorau bwyd a diod.   

Mae’r ffeithlun isod yn cynnwys detholiad o’r prif ffigurau o’r adolygiad economaidd diweddaraf, gan ddangos y prif ystadegau a data arall ynghylch y sector bwyd a diod yng Nghymru.  

Food and Drink Flyer

Mae datganiad diweddaraf yr Adolygiad Economaidd o’r sector Bwyd a Diod yng Nghymru i’w weld yma

Data Gwerthusiad Economaidd 2020

I weld y datganiadau blaenorol gweler y tabl isod.  

Cofiwch bod ffigurau yr adroddiad hwn yn gywir o’r dyddiad y cafodd yr adroddiad hwn ei greu, Mawrth 2020.  Mae’n bosibl y bydd rhai newidiadau i rai o’r ffigurau ers y dyddiad hwn sydd heb eu cynnwys yn yr adroddiad. 

Gwerthusiad Economaidd 2019
Gwerthusiad Economaidd 2018
Gwerthusiad Economaidd 2017
Gwerthusiad Economaidd 2017 – Adroddiad canol tymor
Gwerthusiad Economaidd 2016
Gwerthusiad Economaidd 2015

Diffiniad y Sector Sylfaen Bwyd a Diod

O 2020 rydym yn mabwysiadu diffiniad "Sector Sylfaen Bwyd a Diod" newydd, i ddisodli'r ffocws blaenorol ar y Sector Blaenoriaeth Bwyd a Diod. Mae'r newid hwn yn adlewyrchu polisi Llywodraeth Cymru i ddatblygu 'economi sylfaenol', ochr yn ochr â chaniatáu i effaith polisi a chymorth Bwyd a Diod Cymru gael ei fonitro a'i ddadansoddi'n fwy cywir.

Mae rhagor o fanylion am y newid hwn i'w gweld yn ein dogfen bontio yma, sy'n cynnwys rhestr lawn o godau SIC20075 sydd wedi'u cynnwys yn y sector sylfaen newydd, a'r sector blaenoriaeth blaenorol.


Perfformiad Bwyd a Diod Cymru.