Pembrokeshire Early Potatoes PGI

Tatws Cynnar Sir Benfro (PGI) Tatws Cynnar (PGI)

Yn un o aelodau cynharaf y teulu Dynodiad Daearyddol, dyfarnwyd Tatws Cynnar Sir Benfro â statws PGI yn 2013. Nid unrhyw datws mo'r rhain, cânt eu tyfu yn Sir Benfro drwy ddulliau traddodiadol ac effaith gynhesu naturiol y môr sy'n caniatáu dechrau cynharach i'r tymor tyfu ac yn lleihau'r tebygolrwydd o rewi. Mae pridd Cymreig Sir Benfro yn gynhenid ffrwythlon, yn draenio'n rhydd ac yn gweithio'n rhydd.

Mae casglu a chynaeafu'r tatws unigryw hyn yn gofyn cydbwysedd meistrolgar o ddulliau traddodiadol ac arloesedd - mae tyfu Tatws Cynnar Sir Benfro yn gyfuniad o wyddoniaeth a chelfyddyd. Yn wir, mae arbenigedd lleol wedi'i drosglwyddo drwy genedlaethau o ffermwyr yn Sir Benfro ers y 1700au.

Wedi'u tyfu'n uniongyrchol o ddeunydd tirlun Cymru, yn aml caiff y tatws bychain, llachar hyn eu tynnu â llaw ar ddechrau'r tymor er mwyn gwarchod eu crwyn tyner. Pan gaiff y tatws hyn sy'n gyfwerth ag aur Cymreig eu coginio, mae arogl daearol a gwead llyfn, hufennog iddynt.

Prif gyswllt: huw@puffinproduce.com