Gwneud gwahaniaeth

 

Nid rhan o'n hanes yn unig yw ein bwyd a'n diod. Mae hefyd yn rhan ddyfodol pob un ohonom ni: chi, ni, pawb.

Mae bwyd da yn dechrau gyda chynhwysion da, wrth gwrs. Diolch i ffermwyr, tyfwyr a physgotwyr am hynny. Ond mae angen pobl sydd â dychymyg, sgil a dewrder i wneud rhywbeth anhygoel gyda'r holl botensial crai hwnnw.

Mae egwyddorion sylfaenol tyfu cnydau da, magu anifeiliaid hapus, a bragu cwrw braf wedi bodoli erioed. Erbyn hyn mae ton newydd o gogyddion, bragwyr, pobyddion, distyllwyr a chynhyrchwyr crefftus ar gael, sy’n brysur yn cyfuno hen draddodiadau Cymreig â dylanwadau byd-eang.

Rydym ni wastad wedi gwybod pa mor bwysig yw gwneud hyn yn gynaliadwy, fel bod y pantri’n llawn ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Ond mae'r gwerthoedd hynny'n ymddangos yn bwysicach nag erioed erbyn hyn.

 

 

This land sustains us

Here’s where it all begins. A landscape and seascape that’s perfect for growing, catching and raising first-rate ingredients. You look after the land, and it looks after you.

Hand-crafted

It’s about quality, not quantity. Our most distinctively Welsh products have protected status, joining the ranks of the world’s most iconic foods.

Recipes

Why not try one of our delicious, and distinctively Welsh, recipes? Created with love and care by expert foodies, you certainly won’t be disappointed.