Ystâd Rhug, Corwen, Sir Ddinbych

Prosiect Safle Ffocws: Diogelu uned bîff at y dyfodol - croesawu technoleg newydd er mwyn ymdopi gyda dyfodol ansicr

Nod y prosiect:

  • Gyda chymaint o amrywiaeth a ffactorau sy’n cyfyngu ar elw systemau pesgi yn y gaeaf, mae’n rhaid i ffermwyr sy’n pesgi sicrhau gwell dealltwriaeth o’u costau er mwyn gweld lle gellir gwneud arbedion a datblygu dull gweithredu strategol tuag at besgi bîff
  • Mae Gareth Jones,  Rheolwr Fferm Ystâd Rhug eisiau ail asesu’r fenter pesgi gwartheg bîff er mwyn sicrhau ei fod mewn sefyllfa ariannol gadarnhaol ar gyfer  y dyfodol lle bo posibilrwydd na  fydd taliadau cefnogi ar gael.
  • Yn ogystal, mae’n awyddus i ddefnyddio technoleg EID yn y busnes er mwyn creu dangosyddion perfformiad allweddol a chynorthwyo gyda chynllunio’r farchnad a monitro perfformiad.
  • Y nod yn y pen draw i Gareth Jones yw gallu gwneud penderfyniadau deallus ar ran y fenter yn seiliedig ar ddealltwriaeth dda o’i gostau.

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Newton Farm
Richard a Helen Roderick Newton Farm, Scethrog, Aberhonddu Prif
Carwed Fynydd
Carwed Fynydd, Dinbych, Conwy Prosiect Safle Ffocws: Cynhyrchu
Ffosyficer
Abercych, Boncath Prosiect Safle Ffocws: Gwella Arferion Cyn