Ffordd Ellesmere, Bronington, Wrecsam

Prosiect Safle Ffocws: Therapi Buchod Sych Dethol - Lleihau’r defnydd o
wrthfiotigau ar ôl sychu

Nod y Prosiect:

  • Archwilio effeithiau rhoi therapi buchod sych dethol ar waith mewn buches odro cynhyrchiant uchel sy’n lloia drwy’r flwyddyn. 
  • Arsylwi effeithiau tymor byr a chanolig gweithredu protocol Therapi Buchod Sych Dethol.
  • Yr effaith ar  lefelau mastitis dros gyfnod o flwyddyn i arbrofi buddion defnyddio gwrthfiotigau dethol a monitro unrhyw anfanteision.
  • Helpu ffermwyr i wneud penderfyniad deallus ar Therapi Buchod Sych Dethol ar gyfer eu ffermydd eu hunain yn enwedig y rheiny sydd ar gytundeb llaeth penodol neu archfarchnad.

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Wern
Osian Williams Wern, Y Foel, Y Trallwng, Powys Meysydd allweddol
Mountjoy
William Hannah Mountjoy, Trefgarn, Sir Benfro, Meysydd allweddol
Great Tre-rhew Farm
Jim a Kate Beavan Fferm Great Tre-rhew, Llanvetherine, Y Fenni