Add filters
Lleolir yn
Sir Benfro
Sector
Arallgyfeirio, Garddwriaeth
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Gwerthu'n Uniongyrchol, Marchnata, Ffermio Adfywiol, Iechyd y Pridd
Lleolir yn
Sir Benfro
Sector
Arallgyfeirio, Garddwriaeth
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Marchnata, Twristiaeth
Lleolir yn
Sir y Fflint
Sector
Gwenyn/mêl
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Gwerthu'n Uniongyrchol, Arloesi, Mentrau ar y Cyd, Marchnata
Lleolir yn
Sir Benfro
Sector
Llaeth, Arallgyfeirio, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Gwerthu'n Uniongyrchol, Mentrau ar y Cyd, Marchnata, Godro Defaid
Lleolir yn
Ceredigion
Sector
Llaeth, Arallgyfeirio, Geifrod
Arbenigedd Allweddol
Gweinyddiaeth a Gwaith Papur, Iechyd a Lles Anifeiliaid, Gwerthu'n Uniongyrchol, Rheoli Tir Glas, Marchnata, Iechyd Meddwl, Datblygiad Personol, Ffermio Adfywiol
Lleolir yn
Conwy
Sector
Biff, Llaeth, Arallgyfeirio
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Gwerthu'n Uniongyrchol, Mentrau ar y Cyd, Marchnata, Datblygiad Personol
Lleolir yn
Sir y Fflint
Sector
Arallgyfeirio
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Gwerthu'n Uniongyrchol, Arloesi, Marchnata, Datblygiad Personol, Twristiaeth
Lleolir yn
Powys
Sector
Defaid
Arbenigedd Allweddol
Gweinyddiaeth a Gwaith Papur, Iechyd a Lles Anifeiliaid, Cymorth TGCh, Marchnata, Ansawdd Dŵr