Add filters
Lleolir yn
Sir Benfro
Sector
Llaeth, Arallgyfeirio, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Gwerthu'n Uniongyrchol, Mentrau ar y Cyd, Marchnata, Godro Defaid
Lleolir yn
Sir Ddinbych
Sector
Da Byw Amgen, Tir âr, Biff, Gwenyn/mêl, Llaeth, Coedwigaeth, Geifrod, Garddwriaeth, Organig, Arall, Moch, Dofednod, Defaid, Olyniaeth, Gwinwyddaeth
Arbenigedd Allweddol
Gweinyddiaeth a Gwaith Papur, Meincnodi, Rheoli a chynllunio busnes, Cymorth TGCh, Marchnata, Ffermio Cynaliadwy, Ansawdd Dŵr
Lleolir yn
Conwy
Sector
Biff, Llaeth, Arallgyfeirio
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Gwerthu'n Uniongyrchol, Mentrau ar y Cyd, Marchnata, Datblygiad Personol
Lleolir yn
Powys
Sector
Defaid
Arbenigedd Allweddol
Gweinyddiaeth a Gwaith Papur, Iechyd a Lles Anifeiliaid, Cymorth TGCh, Marchnata, Ansawdd Dŵr
Lleolir yn
Sir Fynwy
Sector
Moch
Arbenigedd Allweddol
Gweinyddiaeth a Gwaith Papur, Iechyd a Lles Anifeiliaid, Gwerthu'n Uniongyrchol, Marchnata
Lleolir yn
Sir Benfro
Sector
Arallgyfeirio, Garddwriaeth
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Gwerthu'n Uniongyrchol, Marchnata, Ffermio Adfywiol, Iechyd y Pridd, Ffermio Cynaliadwy