Add filters
Lleolir yn
Sir Fynwy
Sector
Moch
Arbenigedd Allweddol
Gweinyddiaeth a Gwaith Papur, Iechyd a Lles Anifeiliaid, Gwerthu'n Uniongyrchol, Marchnata
Lleolir yn
Wrecsam
Sector
Arallgyfeirio
Arbenigedd Allweddol
Gweinyddiaeth a Gwaith Papur, Meincnodi, Rheoli a chynllunio busnes, Cymorth TGCh, Datblygiad Personol
Lleolir yn
Maesyfed
Sector
Biff, Arallgyfeirio, Garddwriaeth, Dofednod, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Gweinyddiaeth a Gwaith Papur, Cynllunio Busnes, Datblygu Eiddo, Twristiaeth
Lleolir yn
Powys
Sector
Defaid
Arbenigedd Allweddol
Gweinyddiaeth a Gwaith Papur, Iechyd a Lles Anifeiliaid, Cymorth TGCh, Marchnata, Ansawdd Dŵr
Lleolir yn
Sir Drefaldwyn
Sector
Da Byw Amgen, Tir âr, Biff, Gwenyn/mêl, Llaeth, Arallgyfeirio, Coedwigaeth, Geifrod, Garddwriaeth, Organig, Arall, Moch, Dofednod, Defaid, Olyniaeth, Gwinwyddaeth
Arbenigedd Allweddol
Gweinyddiaeth a Gwaith Papur, Meincnodi, Gwerthu'n Uniongyrchol, Cymorth TGCh, Ffermio Adfywiol, Ansawdd Dŵr
Lleolir yn
Sir Ddinbych
Sector
Da Byw Amgen, Tir âr, Biff, Llaeth, Coedwigaeth, Organig, Arall, Dofednod, Defaid, Olyniaeth
Arbenigedd Allweddol
Gweinyddiaeth a Gwaith Papur, Meincnodi, Rheoli a chynllunio busnes, Cymorth TGCh, Marchnata, Ffermio Adfywiol, Ansawdd Dŵr
Lleolir yn
Sir Gaerfyrddin
Sector
Llaeth, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Gweinyddiaeth a Gwaith Papur, EID, Cymorth TGCh, Ansawdd Dŵr