Tueddiadau Bwyd a Diod 2017

Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi mewn dadansoddi, er mwyn deall y farchnad adwerthu, i weld cyfleoedd i ddatblygu yn y dyfodol ac i roi gwaelodlin o ddata’r farchnad i gwmnïau bwyd a diod yng Nghymru.

Rydym wedi prynu data Kantar Worldpanel ers 201x; ac eleni, rydym wedi prynu data Prydain a Chymru yn ymwneud â:

Kantar World Panel
  • Perfformiad categorïau mewn dros 300 o sectorau Bwyd a Diod
  • Data sylfaen Allan o’r Cartref
  • Ymddygiad defnydd Yn y Cartref

Mae’r data categorïau sylfaen ar gael trwy unrhyw un o Glystyrau Llywodraeth Cymru:

Cysylltiadau’r rhaglen glystyrau:

Cyflwyniadau gan Kantar yn Blas Cymru 23ain o Fawrth 2017

Ein Cenedl y tu allan i'r Cartref gan Chris Hayward (Saesneg yn unig)

Ennill mewn Manwrthu gan Fraser McKevitt (Saesneg yn unig)

Ymddygiad Treuliant gan Giles Quick (Saesneg yn unig)