Yn dilyn peilot llwyddiannus Parod am Fuddsoddiad, mae'r rhaglen wedi'i hymestyn. Gall eich helpu i baratoi eich busnes bwyd neu ddiod ar gyfer buddsoddiad masnachol a'ch helpu i gyflawni eich uchelgeisiau ehangu.

Cliciwch yma am rhagor o wybodaeth 

Share this page

Print this page