Trafodaeth Tir Sy’n Profi Amaeth-Roboteg Cenedlaethol.

Mae prosiect a ariennir gan SBRI/Arloesi DU yn defnyddio gweithgareddau rhyngweithiol fel arolygon, cyfweliadau un-i-un a gweithdai rhithwir a hwylusir i gyflwyno adroddiad dichonoldeb cynhwysfawr sy'n ystyried:

  • Yr heriau sy'n wynebu'r sector bwyd-amaeth ar hyn o bryd ac yn y Dyfodol
  • Yr arbenigedd roboteg sy'n ehangu a allai fynd i'r afael â heriau;
  • Y model dylunio, adnoddau, sgiliau a busnes gorau posibl ar gyfer Sail Profi Roboteg Bwyd-Amaeth; a
  • Y berthynas rhwng ffactorau pwysig fel polisi, yr amgylchedd a chymdeithas.

 

Cyfrannwch drwy gymryd rhan yn yr arolwg canlynol:

Share this page

Print this page